Loading...

Jak dobrać ilość paneli do zapotrzebowań na energię

Systemy fotowoltaiczne mają wiele zalet i korzyści w porównaniu z konwencjonalnymi technologiami wytwarzania energii.

Systemy fotowoltaiczne mogą być projektowane pod kątem różnych zastosowań i wymagań operacyjnych oraz mogą być wykorzystywane do scentralizowanego lub rozproszonego wytwarzania energii. Systemy fotowoltaiczne nie mają ruchomych części, są modułowe, łatwo rozszerzalne, a w niektórych przypadkach nawet można je transportować. Niezależność energetyczna i przyjazność dla środowiska to dwie główne cechy systemów fotowoltaicznych. Energia słoneczna jest bezpłatna i odnawialna, a działające systemy fotowoltaiczne nie powodują żadnego hałasu ani zanieczyszczeń. Ogólnie rzecz biorąc, dobrze zaprojektowane i prawidłowo zainstalowane systemy paneli słonecznych wymagają minimalnej konserwacji w postaci okresowego czyszczenia i mają długą żywotność. Obecnie wysoki koszt modułów i urządzeń fotowoltaicznych, w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami energii, jest głównym czynnikiem ograniczającym użycie tej technologii. W konsekwencji ekonomiczna wartość systemów fotowoltaicznych realizowana jest przez wiele lat. W niektórych przypadkach wymagania dotyczące powierzchni paneli fotowoltaicznych również mogą być czynnikiem ograniczającym.

Ze względu na rozproszony charakter światła słonecznego i istniejące współczynniki konwersji światła słonecznego na energię elektryczną urządzeń, wymagania dotyczące powierzchni instalacji paneli fotowoltaicznych są rzędu 8 do 12 metrów kwadratowych na każdy kilowat zainstalowanej instalacji.

Systemy, takie jak fotowoltaika Kalisz, mogą działać normalnie w trybie podłączenia do sieci i nadal obsługiwać obciążenia krytyczne, gdy ciągłości w dostawach mediów są zakłócone, jednak konieczne jest przechowywanie energii w specjalnej baterii. Ten typ systemu jest niezwykle popularny wśród właścicieli domów i małych firm, w których wymagane jest krytyczne zasilanie awaryjne dla dużych obciążeń, takich jak chłodzenie, pompy wodne, oświetlenie i inne potrzeby. W normalnych warunkach system działa w trybie podłączonym do sieci, obsługując obciążenia na miejscu lub wysyłając nadmiar mocy z powrotem do sieci, utrzymując akumulator w pełni naładowany. W przypadku odłączenia zasilania sieci, obwody sterujące w falowniku otwierają połączenie z siecią za pośrednictwem mechanizmu transferu magistrali i sterują falownikiem z akumulatora, dostarczając energię tylko do dedykowanych odbiorników. Rozmiar panelu słonecznego jest ogromnym czynnikiem determinującym umieszczenie, produkcję i optymalizację energii. Niezależnie od tego, czy chcesz pokryć cały dach panelami słonecznymi, czy tylko jego część, możesz się zastanawiać nad rozmiarem panelu słonecznego i możliwą mocą wyjściową. Rozmiar może odnosić się do fizycznych wymiarów panelu lub mocy wyjściowej w woltach lub watach. Sprawdź również, czy przysługuje ci ulga podatkowa na fotowoltaikę. Jeśli chodzi o wymiary, należy uważnie wybrać rozmiar paneli słonecznych, zwłaszcza jeśli powierzchnia dachu jest mała lub ma nietypowy kształt. Prosty długi dach pozwoli ci na zakup większych i tańszych paneli o niższej wydajności, aby pokryć twoje zapotrzebowanie na energię. Nietypowe kształty dachów lub o mniejszej powierzchni sprawią, że musisz wybrać mniejsze panele fotowoltaiczne, ale o większej mocy.