Loading...

Notarialne poświadczenia dokumentów i podpisów

Notariusz to urzędnik, który jest bezstronnym świadkiem dla osób podpisujących dokumenty mające moc prawną.

Notariusze wykonują szereg obowiązków, w tym składanie podpisów i pieczęci, identyfikowanie oszustw i składanie przysięgi zgodności i prawdziwości podpisów na dokumentach. Niektórzy notariusze prowadzą działalność na własny rachunek, podczas gdy inni są zatrudnieni w zawodach, w których umiejętności notarialne są przydatne. Notariusze muszą postępować zgodnie z przepisami, znać dokumenty prawne i być elastyczni. Notariusze zajmują się głównie uwierzytelnianiem i poświadczaniem podpisów, uprawnień i zdolności związanych z różnego rodzaju dokumentami. Notariusz przygotowuje, świadczy lub poświadcza dokumenty, jak akty urodzenia, ślubu, akty własności, testamenty oraz inne dokumenty prawne. Obejmują one pełnomocnictwa, oświadczenia pod przysięgą, umowy, dokumenty majątkowe i świadectwa prawne. Dokumenty obsługiwane przez notariusza nazywane są aktami notarialnymi. Mogą one mieć formę publiczną lub prywatną, a ta ostatnia w dużej mierze ogranicza się do składania podpisów. Akt w formie publicznej jest wymagany, gdy notariusz potwierdzi fakty, które zweryfikował osobiście. Notariusze muszą zweryfikować dla każdego klienta jego tożsamość, zdolność prawną i zrozumienie dokumentu, a także uprawnienia, jeśli podpisują się w imieniu innej strony, takiej jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Notarialne poświadczenia dokumentów i podpisów

Jako wykwalifikowani prawnicy, notariusze mogą również wykonywać wszystkie inne prace prawnicze poza postępowaniami sądowymi.

W związku z tym notariusze mogą zajmować się transakcjami dotyczącymi nieruchomości, sporządzać testamenty i zarządzać majątkiem zmarłej osoby. Mogą również przechowywać dla klienta dokumenty w formie papierowej lub na nośnikach cyfrowych, aby nikt niepowołany nie miał do nich dostępu. Więcej informacji można przeczytać tutaj notariusz-kabat.pl. Każdy notariusz ma oficjalną pieczęć notarialną. Większość z nich jest wyjątkowa i ma wygrawerowany osobisty symbol. Akty notarialne opatrzone tą odciśniętą pieczęcią i podpisane przez notariusza są powszechnie uznawane, a wszelkie zawarte w nich fakty są traktowane jako dowód potwierdzający ich autentyczność.