Loading...

Testy wykluczą nieprawidłowe działanie aplikacji

Podczas tworzenia oprogramowania mogą występować różnego rodzaju błędy, mogą być to pomyłki programistów, ale także nieprawidłowości podczas tworzenia i projektowania architektury.

Warto także sprawdzić czy właściwie rozumiemy wszystkie potrzeby klienta. Aby właściwie wyłapywać wszystkie błędy należy prowadzić testy na wszystkich etapach procesu tworzenia oprogramowania. Często jest ono pisane przez kilka komórek, dlatego też należy sprawdzać poszczególne fragmenty kodu, jak również sprawdzać oprogramowanie jako całość. Gdy oprogramowanie jest gotowe do wstępnego przeglądu, testy zapewnienia jakości mogą przybrać formę testów automatycznych. Dzięki automatycznym testom programiści mogą przeprowadzać zestaw wstępnie skrypty testów w stosunku do bieżącej wersji oprogramowania w fazie rozwoju. Zautomatyzowane narzędzia testowe mogą szybko wykonywać wiele testów, raportować wyniki tych testów, a nawet porównywać wyniki z wcześniejszymi przebiegami testów. Automatyczne testowanie nie ma sensu w przypadku każdego projektu i nie zapewnia takiej samej informacji zwrotnej jak test użytkownika. Może być jednak doskonałym narzędziem do szybkiego wykrywania błędów na wczesnym etapie procesu programowania.

Oczywiście oprogramowanie powinno być także sprawdzone w taki sposób aby emulować zachowania użytkownika tego oprogramowania.

Można wówczas wyłapać błędy nieprawidłowego wpisywania danych, czy też błędy związane z nieprawidłowym wyświetlaniem. Dobrze jeżeli tego rodzaju testowanie przeprowadzają nie tylko programiści, którzy mogą nie widzieć błędów. Będzie ono dotyczyło także funkcjonalności, zatem testowanie może przeprowadzić praktycznie dowolna osoba, która oceni łatwość zrozumienia działania, poruszania się po menu oraz ogólnej obsługi oprogramowania. Oczywiście można wykonać także bardzo dokładne testy aplikacji mobilnych, należy sprawdzić czy aplikacja która ma zostać oddana do żytku będzie działała prawidłowo na smartfonie każdego producenta. Warto także brać pod uwagę iż telefony pracują najczęściej pod dwoma systemami operacyjnymi Android i iOS. Należy oczywiście przetestować aplikację w obu środowiskach.