Loading...

Sztuczna inteligencja nauką przyszłości

W przyszłości systemy opierające się na sztucznej inteligencji będą mogły wyręczać nas w wielu czynnościach.

Z pewnością przyczyni się to do rozwoju różnych branż, może zmniejszać koszty, ale także zmniejszyć ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego. Dlatego też obecnie wiele firm i niezależnych organizacji pracuje nad skutecznymi systemami nadzorowanymi przez sztuczną inteligencję. Przykładem tych prac mogą być autonomiczne pojazdy, w oprogramowaniu nie możemy uwzględnić wszystkich zdarzeń na drodze, dlatego też samochód musi szybko dostosowywać się do panujących warunków. Musi uczyć się jak omijać przeszkody, i jak trzymać się drogi, podobnie system będzie musiał reagować na inne pojazdy, zachowywać bezpieczną odległość, wyznaczać trasę. Z pewnością sztuczna inteligencja może zostać szeroko zastosowana w rolnictwie, do różnych prac polowych, przykładowo autonomiczne ciągniki, mogą orać pola, czy też nawadniać glebę. Zastosowanie czujników może badać wilgotność gleby, i wysyłać sygnał do systemów nawadniających. W przypadku firm które posiadają duże magazyny systemy tego rodzaju mogą zajmować się układaniem towarów na półkach. W systemie ewidencjonowane są wszystkie towary na półkach, do których są przypisane.

Ramię robota może podać dowolny towar z półki, pozwala to wyeliminować pomyłki, jak również znacznie usprawnić pracę, dzięki temu przez magazyn będzie mogła przechodzić większa ilość towarów.

Podobnie w sektorze opieki zdrowotnej sztuczna inteligencja odgrywa istotną rolę we wspieraniu maszyn do diagnozowania, analizowania i przewidywania różnych rodzajów chorób, monitorowania stanu zdrowia pacjentów i pomagania naukowcom w odkrywaniu nowych leków. Coraz więcej młodych osób interesuje się nowymi technologiami, zatem studia sztuczna inteligencja cieszy się coraz większą popularnością. Modzi ludzi widzą swoją przyszłość w pracy nad nowymi technologiami czy też w nieistniejących jeszcze branżach. Z pewnością w wielu gałęziach gospodarki znajdzie się wiele rzeczy które można zautomatyzować przy pomocy systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję.