Loading...

Jak nie płacić alimentów na dorosłe dziecko?

Wiele osób myśli, że kiedy dziecko staje się pełnoletnie lub może się samodzielnie utrzymać, to obowiązek alimentacyjny spoczywający na rodzicach wygasa automatycznie, jednak tak się nie dzieje.

W większości sytuacji płatności alimentów są nakazywane do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia edukacji. Jednak obowiązki alimentacyjne opierają się na złożonych przepisach prawnych i decyzjach sądu podejmowanych w indywidualnych przypadkach.

Jak nie płacić alimentów na dorosłe dziecko?

Kiedy złożyć pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

W przepisach prawnych na temat obowiązku alimentacyjnego stwierdza się, że obowiązek alimentacyjny będzie obowiązywał do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, kiedy to osoba jest traktowana zgodnie z prawem jako osoba dorosła i może zawierać umowy, podjąć pracę, sama o sobie stanowić. Jednak nie oznacza to, że obowiązek alimentacyjny nałożony na rodziców ustaje automatycznie, należy w sądzie złożyć stosowny w niosek, który zostanie rozpatrzony na rozprawie.

Częstym wyjątkiem od ustania obowiązku alimentacyjnego wygasającego z chwilą osiągnięcia pełnoletności jest sytuacja, gdy dziecko skończyło 18 lat, ale nadal uczęszcza do szkoły średniej czy na studia. Jeśli dziecko nadal mieszka w domu rodzinnym i jest uzależnione od wsparcia rodziców, ponieważ nie może się samo utrzymać. Sąd może zawrzeć w nakazie alimentacyjnym sformułowanie stwierdzające, że obowiązek alimentacyjny będzie obowiązywał do czasu, gdy dziecko stanie się samodzielne.

Sąd rozpatrując wniosek o zniesienie nakazu alimentacyjnego bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak sytuacja życiowa dziecka, powód, dla którego dziecko nadal mieszka z rodzicem, zależność finansowa dziecka, zasoby finansowe obojga rodziców, zaangażowanie dziecka w program szkolny, koszt edukacji dziecka, jak rodzice dzielą koszty edukacji i utrzymania dziecka. Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie kończy się automatycznie, należy złożyć w sądzie pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Trzeba we wniosku uzasadnić, na jakiej podstawie chcemy zakończyć płacenie alimentów na dziecko, może to być osiągnięcie pełnoletności, podjęcie pracy, wyprowadzenie się z domu rodzinnego, usamodzielnienie się i inne powody, które sąd weźmie pod uwagę wydając orzeczenie.