Loading...

Dzieci uczęszczające do przedszkola łatwiej przyswajają wiedzę

Dzieci, które uczęszczają do przedszkola z wysoką jakością programów nauczania, rzadziej korzystają z usług edukacji specjalnej lub pozostają w swojej klasie i są bardziej skłonne do ukończenia szkoły średniej, i częściej odnoszą sukcesy w karierze niż dzieci, które nie chodziły do przedszkola lub poziom nauczania nie był wysokiej jakości czy też niedopasowany do potrzeb dzieci.

Dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej może być pomocą w osiągnięciu równego poziomu edukacji niezależnie od pochodzenia i dochodów rodziny.

Dzieci uczęszczające do przedszkola łatwiej przyswajają wiedzę

Przedszkole to odpowiednia placówka do nauki i zabawy

Rozwój fizyczny i emocjonalny bezpośrednio wpływa na zdolność uczenia się dziecka. Małe zdolności motoryczne są niezbędne, aby dzieci mogły trzymać ołówek i uczyć się pisać wraz z wiekiem, a motoryka duża to ruchy całego ciała, które pozwalają dzieciom zachować równowagę i koordynować swoje działania. Środowiska przedszkolne zapewniają dzieciom wszystko, czego potrzebują, aby robić postępy w tych ważnych wydarzeniach fizycznych, w tym dużo czasu spędzanego na świeżym powietrzu, wycieczki i wspólne zabawy na placu zabaw.

Uczęszczanie do przedszkola pomaga dzieciom nie tylko rozwijać te umiejętności, ale także zwiększa ich pewność siebie, ponieważ dzieci czują się fizycznie samowystarczalne. Usługi edukacji specjalnej są często dostępne dla dzieci, które nie osiągają etapów rozwoju lub osiągają wyniki porównywalne z ich rówieśnikami w klasie. Chociaż te usługi są niezbędną interwencją dla dzieci, które ich potrzebują, odpowiednie przedszkole może przede wszystkim zapobiegać pozostawaniu w tyle za rówieśnikami.

Obecnie coraz więcej przedszkoli posiada klasy integracyjne i nauczycieli zorientowanych na dzieci o specjalnych potrzebach, takie właśnie jest przedszkole szamotuły. Możemy przykładowo skorzystać z pomocy logopedy czy zapewnić dziecku zajęcia sensoryczne w przedszkolu. Również okoliczne wycieczki w terenie zielonym mogą pomóc każdemu dziecku w budowaniu sprawności, poznawaniu świata fauny i flory, zachęca do wspólnej nauki i zabawy.