Loading...

Ośrodek terapii uzależnień i współuzależnień

Ośrodek terapii uzależnień i współuzależnień jest instytucją specjalizującą się w kompleksowej opiece nad osobami dotkniętymi uzależnieniami, a także nad ich bliskimi, którzy mogą cierpieć z powodu współuzależnienia.

Ten rodzaj placówki oferuje szeroki zakres terapii, wsparcia psychologicznego, edukacji i działań mających na celu pomóc osobom w wyjściu z pułapki uzależnień i destrukcyjnych wzorców relacyjnych.

Ośrodek terapii uzależnień i współuzależnień

Jak można pomóc osobom współuzależnionym?

Ośrodek terapii uzależnień i współuzależnień zazwyczaj skupia się na holistycznym podejściu do wychodzenia z nałogu i rozwoju. Dba o to, aby terapia nie ograniczała się tylko do eliminacji nałogów, ale również koncentrowała się na głębokich przyczynach uzależnień oraz na wspieraniu długoterminowej stabilizacji emocjonalnej i mentalnej. W takim ośrodku terapeutycznym dostępne są różnorodne formy pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Osoby dotknięte uzależnieniem korzystają z indywidualnych sesji terapeutycznych, które umożliwiają im poznanie przyczyn ich uzależnienia, pracę nad strategiami radzenia sobie z pokusami oraz wypracowywanie zdrowszych mechanizmów reakcji na stres i trudności. Sesje grupowe stanowią istotny element terapii w ośrodkach uzależnień. Uczestnictwo w grupach umożliwia osobom uzależnionym dzielenie się swoimi doświadczeniami, wspieranie się nawzajem oraz nabywanie umiejętności społecznych i radzenia sobie z emocjami w bezpiecznym środowisku.

W ośrodku terapii uzależnień przykłada się dużą wagę do terapii rodzinnej. To ważne, aby wszyscy członkowie rodziny mieli okazję zrozumieć dynamikę uzależnień oraz współuzależnień, poprawić komunikację i relacje między sobą oraz pracować nad odbudową zaufania i wsparcia. Ośrodek oferuje także pomoc terapeutyczną dla osób, których dotyczy współuzależnienie. Terapeuci pomagają im zrozumieć własne zachowania i przekonania, rozwijać zdrowe granice oraz umiejętności asertywności, oraz odzyskać poczucie własnej wartości poza rolą opiekuna czy ratownika osoby uzależnionej.