Loading...

Jak uzyskać pozytywną decyzję banku starając się o kredyt hipoteczny?

Uzyskanie pozytywnej decyzji banku w sprawie udzielenia kredytu hipotecznego wymaga nie tylko spełnienia wymogów dotyczących zdolności kredytowej, ale również dostarczenia bankowi odpowiednich dokumentów.

Warto zatem dowiedzieć się, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego oraz jakie klient powinien spełniać wymagania banku.

Jak uzyskać pozytywną decyzję banku starając się o kredyt hipoteczny?

Dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego

Do dokumentów potwierdzających dochód należą zaświadczenia o zatrudnieniu oraz o wysokości wynagrodzenia, umowy o pracę oraz ewentualne umowy cywilnoprawne, dokumenty związane z emeryturą lub rentą oraz dokumenty potwierdzające dochody z tytułu działalności gospodarczej. Bank weryfikuje dochody kredytobiorcy w celu określenia jego zdolności kredytowej. Do dokumentów potwierdzających wkład własny należą zaświadczenia o stanie kont bankowych oraz dokumenty potwierdzające źródło pozyskania środków, przykładowo umowy sprzedaży innej nieruchomości czy dokumenty potwierdzające udział w spółce. W przypadku kredytu hipotecznego, wkład własny wynosi zwykle 20% wartości nieruchomości.

W przypadku kredytu hipotecznego, bank wymaga dokumentów potwierdzających własność nieruchomości, na której będzie zabezpieczony kredyt hipoteczny. Mogą to być umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości, odpis z księgi wieczystej oraz mapy do celów projektowych. W przypadku kredytu hipotecznego na budowę domu lub zakup mieszkania od dewelopera, bank wymaga dokumentów związanych z inwestycją, takich jak umowa deweloperska czy projekt budowlany.

Bank wymaga także dokumentów potwierdzających sytuację majątkową kredytobiorcy, takie jak odpisy z ksiąg wieczystych nieruchomości, dokumenty związane z posiadaniem innych nieruchomości czy dokumenty potwierdzające posiadane środki finansowe. Na stronie http://1ekspert.pl/oferta/kredyt-hipoteczny/ znajdziemy doradcę kredytowego, który udzieli wsparcia klientom starającym się o kredyt hipoteczny. Podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny mogą być potrzebne dokumenty potwierdzające spłatę innych zobowiązań, takich jak kredyty, pożyczki czy karty kredytowe. W przypadku niespłacania zobowiązań, zdolność kredytowa kredytobiorcy może ulec obniżeniu, co wpłynie negatywnie na decyzję banku w sprawie kredytu hipotecznego.